ถุงช่วยโลก

ถุงช่วยโลก

Designed by Waterhouse

ทำมาจากถุงพลาสติกเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำดื่ม

พลาสติกควรได้รับการดูแล

Waterhouse จัดโครงการ “พับถุงช่วยโลก” ในเดือน กันยายน 2562 โดยจัดให้มีการพูดคุยให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสินค้าอย่างยั่งยืน” ว่า

พวกเราทุกคนควรมีส่วนช่วยในการออกแบบและลงมือทำเพื่อรับผิดชอบต่อสินค้าที่พวกเราผลิต นั่นก็คือขวดน้ำดื่มนั่นเอง

ในกระบวนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด จะมีวัสดุเหลือใช้ (ขยะ) หลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือ ถุงพลาสติกที่บรรจุขวดเปล่ามายังโรงงาน ซึ่งเป็นถุงที่มีขนาดใหญ่ ราวๆ 50×100 cm และเป็นถุงที่ใสพอสมควร ทำให้เราสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ในถุงได้ ตรงนี้เราเลยเกิดไอเดียว่า ถุงนี้ควรนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีก (ReUSE) เพราะถุงมีความสะอาดและสมบูรณ์มาก เมื่อนำมาใส่ขวดเปล่าสำหรับ Recycle แล้ว คนเก็บก็สามารถมองเห็นได้ชัดว่าข้างในเป็นอะไร ช่วยให้การคัดแยกขยะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

ประกอบกับความต้องการที่จะรับผิดชอบต่อสินค้า จึงเกิดเป็นโครงการ “พับถุงช่วยโลก” ขึ้นมา โดยถุงนี้เราจะคัดเลือกถุงที่สะอาด ไม่มีรอยฉีกขาด นำมาส่งต่อให้ลูกค้าที่สั่งผลิตน้ำดื่มกับ Waterhouse ใช้เป็นถุงใส่ขวดน้ำใช้แล้ว เพื่อส่งต่อขวดเหล่านั้นกลับไป Recycle ได้ สิ่งนี้นอกจากจะช่วยป้องกันไม่ให้ขวดเปล่าเหล่านี้ตกไปสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว ยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้อีกด้วย หรือที่เรียกว่ากระบวนการ Upcycling

Upcycling

Upcycling เป็นหนึ่งในคำนิยามของการ Recycle คือการนำวัสดุใช้แล้วไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการทำ Upcycling เป็นการนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบที่ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงกว่าเดิม เช่น การนำขวดน้ำใช้แล้ว ไปผ่านกระบวนการกลายเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ซึ่งสามารถนำกลับมาทอเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น เสื้อ กระเป๋า หมวก พรม เป็นต้น

จากการได้พูดคุยกับ Indorama Ventures ผู้ผลิตพลาสติก PET อันดับต้นๆของประเทศไทย จึงได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจว่า  ปัจจุบัน Indorama Ventures มีโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องการนำวัสดุเหลือใช้มาเป็นวัตถุดิบ ความท้าทายคือการออกแบบกระบวนการที่ซับซ้อน เพื่อคัดกรองและทำความสะอาดขวดน้ำPETที่ใช้แล้วให้กลายเป็น PET ที่มีความบริสุทธ์สูง ก่อนที่จะนำไปหลอมและดึงให้เป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าการผลิตจากพลาสติกใหม่

Waterhouse จึงอยากช่วยสนับสนุนการเก็บขวดน้ำใช้แล้ว นำกลับไปสู่กระบวนการ Recycle หรือ Upcycling ให้ได้มากที่สุด ผ่านจุดเริ่มต้นจากภายในองค์กร โดยการนำถุงเก่ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่ เป็น “ถุงช่วยโลก” ส่งต่อให้กับลูกค้าใช้เป็นอุปกรณ์ในการเก็บขวดเข้าสู่กระบวนการ Recycle ต่อไป

Design is everything

waterhouse-reusebag-plastic5-01

เรื่องการให้ เราจริงจัง ถุงที่ผ่านการคัดแยกมาแล้ว เราก็มาช่วยกันคิดต่อว่าควรจะทำอย่างไรที่จะส่งต่อถุงนี้ให้สวยงามที่สุด จึงได้ตั้งโจทย์การออกแบบการพับถุงช่วยโลก ให้กับพนักงาน เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด คือ

  1. ขนาดเล็กกะทัดรัด สวยงาม
  2. ผู้รับรู้สึกดี

พนักงาน Waterhouse จะได้รับแจกถุงเปล่าคนละ 2 ใบ เพื่อหาวิธีพับและส่งเข้าประกวด รูปทรงที่แต่ละคนส่งเข้ามา มีความหลายหลาย มีข้อดี ข้อด้อย แตกต่างกันออกไป

waterhouse-reusebag

รูปทรงการพับที่ผ่านการคัดเลือกมี 3 แบบด้วยกัน คือแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า แบบสามเหลี่ยมแซนวิช และแบบสี่เหลี่ยมที่ม้วนจนมีขนาดเล็ก จากนั้นจึงนำข้อดีของแต่ละแบบมาพัฒนาต่อจนได้รูปทรงสุดท้ายออกมา คือรูปทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า ซึ่งเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของเครื่องหมาย Recycle ด้วย

Ready to Save Our World กำหนดการเริ่มแจกถุงช่วยโลกคือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

วิธีใช้งาน ถุงช่วยโลก

1. นำขวดน้ำดื่มใช้แล้วใส่ในถุงจนเต็ม

1.1 แยกฝาออกจากขวดไปไว้อีกถุง ยกเว้นแหวนรองขวดไม่ต้องเอาออกก็ได้
1.2 เทน้ำออกให้หมด
1.3 บีบขวดให้เล็กก่อนทิ้งลงถุง

2. มัดปากถุงให้แน่นแล้วนำไป Recycle ผ่านช่องทางต่างๆ

2.1 รถขยะ จาก กทม. หรือเทศบาล

  • ช่วยให้พนักงานมองเห็นขวดและแยกขยะได้ง่ายขึ้น 🙂

2.2 เรียกซาเล้งใกล้บ้านมารับซื้อ

  • $$ ได้เงิน
  • ค่าตอบแทน ประมาณกิโลกรัมละ 5-8 บาท (ขวดเปล่า 60-80 ใบ= 1 กิโลกรัม)

2.3 บริจาคขวดเข้าโครงการผ้าบังสุกุลจีวรจากขวดน้ำพลาสติก Recycle

2.4 เรียกใช้บริการ GEPP

  • $$ ได้เงิน
  • Tel. 064-0437166
  • Line ID:@GEPP
  • Web App: GEPP