แบบฉลากน้ำดื่มในแบรนด์ของคุณ

สิ่งที่ ควรมี บนฉลาก (ผู้สั่งผลิต)

  • LOGO
  • ชื่อ-ที่อยู่ บริษัทฯ
  • Website/ Tel./Fax/ Line ID
  • Facebook/ Instagram/ twitter
  • อื่นๆ เช่น Slogan
label design for branding

สิ่งที่ ต้องมี บนฉลาก (ผู้ผลิต)

  • ชื่อ-ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อผู้ผลิต
  • ชื่อน้ำดื่มภาษาไทย (อักษรสูงอย่างน้อย 2 mm.)
  • เลข อย.
  • ปริมาตรสุทธิ (อักษรสูงอย่างน้อย 4 mm.)

ออกแบบให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

เลือกใช้ Background และอักษร/ข้อความ 1 สี + ฟรีรองพื้นฉลากสีขาว สีที่เลือกสามารถออกแบบให้เข้มหรืออ่อนได้ โดยยังใช้บล็อกลูกเดียวกัน

ออกแบบให้ฉลากเป็นแบบใส

ควรเลือกใช้สีเข้ม เพื่อให้มองเห็น LOGO ได้ชัด หรือถ้าเป็นสีอ่อน เช่นสีเหลือง ควรออกแบบลวดลายให้เต็มพื้นที่ เพื่อให้ภาพรวมของขวดสร้างความโดดเด่นแทน

อยากให้ฉลากมีสีที่ตรงกับ CI ของบริษัท

ระบุรหัส Pantone (Coated) เพื่อใช้เป็นตัวกลางในการควบคุมสีให้ถูกต้อง หากไม่มี ให้ส่งตัวอย่างสีมาใช้เทียบได้ เช่น แผ่นพับ นามบัตร (วัสดุแบบเงาเท่านั้น)

ออกแบบให้ขวดน้ำดื่มพูดได้

ใส่ QR code เพื่อ Link ไปหาคลิปเสียง/วีดีโอที่ต้องการสื่อสาร

ออกแบบให้ขวดน้ำดื่มขายของให้

ใส่ช่องทางการติดต่อ หรือใส่ Link QR code ไปหาสินค้า หรือพูดคุยกับพนักงานขาย

ออกแบบให้คนสะสมขวดน้ำดื่มในแบรนด์ของคุณ

ควรสร้างเรื่องราวให้ขวดน้ำดื่ม แล้วเปลี่ยนลายฉลากน้ำดื่มเป็นระยะ เช่นทุกๆเดือน หรือทุกๆ 3 เดือน

Template แบบฉลากน้ำดื่ม

พิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งผลิตน้ำดื่มกับ Waterhouse สามารถเลือกรหัสแบบฉลาก ได้ 2 แบบ เพื่อจัดวาง LOGO และสร้างแบบจำลองขวดน้ำดื่มในแบรนด์ของคุณ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

Click HERE ! สั่งผลิตน้ำดื่ม