Tag Archives: สั่งผลิตน้ำดื่ม

คำถามที่มักถูกถามบ่อยๆ เกี่ยวกับการสั่งผลิตน้ำดื่ม

  Q: ขั้นต่ำสั่งผลิตน้ำดื่มกี่ขวด? A: ขั้นต่ำการสั่งผลิตน้ำดื่มแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ขั้นต่ำสั่งพิมพ์ฉลาก ขั้นต่ำสั่งผลิตน้ำดื่ม โดยมีให้เลือก 3 รูปแบบ แบ่งตามระบบการพิมพ์ฉลาก สั่งผลิตฉลากระบบกราเวียร์ [read more...]